Strona główna logon.png
CafeBocian - Strona  Rodziców
Pompy laktacyjne Poznań

Tufi Spectra Pompa LakacyjnaPompa laktacyjna Tufi Spectra 2 | WYPOÅ»YCZ | jest profesjonalnym urzÄ…dzeniem sÅ‚użącym do odciÄ…gania pokarmu. Odwzorowuje naturalny rytm ssania dziecka i posiada regulacjÄ™ siÅ‚y ssania. Jest przystosowany do odciÄ…gania z obydwu piersi jednoczeÅ›nie. 

Pompa laktatora SP 2 ma dÅ‚ugi okres dziaÅ‚ania, jest cicha i ma niski poziom wibracji dziÄ™ki czemu jest wyjÄ…tkowo komfortowa w użytkowaniu. Podczas odciÄ…gania pokarmu laktator delikatnie masuje pierÅ› i może tym samym rozwiÄ…zać niektóre problemy zwiÄ…zane z laktacjÄ….

W ramach akcji "Kraina Mlekiem i MamÄ… PachnÄ…ca" pompy laktacyjne dostÄ™pne sÄ… w wybranych szpitalach na oddziaÅ‚ach noworodkowych i poporodowych, u poÅ‚ożnych Å›rodowiskowych oraz doradców laktacyjnych.


Zobacz wypożyczalnię około-porodową

Wypożyczalnia około-porodowa